Saturday, 16 February 2013

Baap Se Milti Hain Shauhar se Pooch kar,

 Baap Se Milti Hain Shauhar se Pooch kar,

Beti Jab Ruksat hoti hai Haqdar Badal jata hai.

No comments: