Thursday, 3 January 2013

Maa baap ka ghar bika to beti ka ghar basaa,

 Maa baap ka ghar bika to beti ka ghar basaa,

Kitni dil-kharaash rasm hai talb-e-jahez ki..!!

No comments: