Tuesday, 15 January 2013

Jis Jagah par log apni nafratain dafna sake,

 Jis Jagah par log apni nafratain dafna sake,

Saher mein aisa bhi ek Qabristan hona chahiye..!!

No comments: