Saturday, 1 November 2014

Tark-e-Talluq ki wajah kuch to batate jaate,


Tark-e-Talluq ki wajah kuch to batate jaate,

Main kahan tak khud me buraiyan dhoondon.

No comments: