Monday, 13 January 2014

Mujhe kuch bhi afsos nahi,


Mujhe kuch bhi afsos nahi ki mere pas sab kuch hona chahiye tha,

Main Uss Waqt bhi muskurata tha jab mujhe Rona chahiye tha.

No comments: