Thursday, 21 August 2014

Paani sasta hai to phir uska tahaffuz kaisa,


Paani sasta hai to phir uska tahaffuz kaisa,

Khoon mehnga hai to har sheher me behta kyun hai.

Wednesday, 6 August 2014

Tere Ird-gird hai meri duaao'n ka daaira,


Tere Ird-gird hai meri duaao'n ka daaira,

Main teri aafiyat ki mubarak lakeer hoon!!